Get Adobe Flash player
Home Saltwater Fishes Cardinalfish

Cardinalfish

 

CARDINALFISH
Code Latin Name Common Names Fisherman Name Size-Cm Qty-
AG35
Map
AG001
AG002
AG003
AG004
AG005
AG006
AG007
AG008
Apogon Cyanosoma
Apogon Leptacanthus
Apogon Sp
Archamia Leai
Cheilodipterus Quinquelineatus
Pterapogon Kauderni
Sphaeramia Nematoptera
Sphaeramia Obicularis
Striped Cardinalfish Yellow
Blue Eyes Cardinalfish
Rainbow Cardinalfish
Lea's Cardinalfish
Rifle Cardinalfish
Kauderni/Bangai Cardinal
Apogen Cardinal
Orbiculate Cardinalfish
Capungan Strip kuning
Capungan Mata biru
Capungan Pelangi
Capungan Merah
Capungan Strip Hitam
Capungan Slayer
Capungan Cardinal
Capungan Black dot
50
50
270
50
50
50
50
50
A
A
A
C
A
A
A
A

(Back to Top)

 
CardinalfishCardinalfishCardinalfishCardinalfishCardinalfishCardinalfish